เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                ม่วงขาวสะบัดพริ้วปลิวสง่า                    วังทรายพูนวิทยาเลื่องลือไกล
          การเรียนเราไม่เป็นรองใคร                          หมั่นศึกษาไว้เพื่อให้รู้วิชา
          มีศีลธรรมจรรยามารยาท                             ใจองอาจสามารถเก่งกล้า
          มีวินัยเทิดทูนบิดรมารดา                             อีกครูบาเราอ่อนน้อมถ่อมตน
          การกีฬาของเรากล้าแกร่ง                           เข้มแข็งมานะอดทน
          อันน้ำใจนักกีฬาเรามีทุกคน                         เฝ้าฝึกฝนไม่ย่อท้อก่อเกิดมิคลาย
          วังทรายพูนวิทยาสามัคคี                             จะไม่มีวันแยกแตกสลาย
          เราน้อมจิตอุทิศใจและกาย                           สู่จุดหมายพัฒนาค่าความเป็นคน