ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในเรื่องระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA พร้อมด้วยครูอังคณา ภูมินทอง และครูมานิตา ยอดบุษดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal) ณ ห้อง
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 50 ครั้ง