ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามนักเรียนที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"
วันที่ 12 มกราคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูสายัณห์ อ่างบุญตา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" เพื่อลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครอง นักเรียน และสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน เช่น การเดินทาง หรือปัญหาครอบครัว เป็นต้น
ทางโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ขอขอบคุณ ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,21:07   อ่าน 35 ครั้ง